توصیه های حسن عباسی برای انتخابات

حسن عیاسی گفت: اولین کاری که که می کنید برای انتخابات این باشد که از همین الان شروع کنید و مردم را از مدل های اقتصادی آگاه کنید و کاری کنید که در هر جایی که کاندید ها می روند رای جمع کنند بپرسند سیستم اقتصادی شما کینزی است یا فریدمنی؟حتی اگر هاشمی رفسنجانی و قالیباف ویا حتی جلیلی هم بگن روش جدید اسلامی داریم و ابعاد آن را مشخص کنند، من حمایت میکنم. ضمنا یک هشدار هم به اصلاح طلب ها داد و این گونه گفت: که خیلی خوشحالم که دوباره وارد صحنه شدند و دوباره دارند مشکلات آن زمان را یادآوری می کنند، چون حافظه مردم کوتاه است و حالا که شروع کردند دوباره خودشون را ضایع کردند .و اگر بخواهند دوباره فضای کشور را به هم بریزند من عباسی چارچوب اصلاح طلبی را به لرزه در می آورم. حالا یک سری میگن نمی دونم عباسی دکترا نداره و نمی دونم جبهه نبوده و....... . اگه راست می گید جواب عباسی را بدید.دیدید که عکس های جبهه ام را یکسریشو دادم بیرون که ضایع شدید و بلد نبودید جواب عباسی را بدید. اگر یک نفر از استاد های جمهوری اسلامی تونست یک کرسی نظریه پردازی بگذاره اون وقت حرف بزنید.ژنرال ارشدتون رو عباسی با کارتون سه برادار استراتژی یاد داد. بابا کاسه کوزتون را جمع کنید دیگه چقدر می خواهید ضایع بشید اون موقعی که اومدم بیرون از بالا تا پایینتون را شستم ،خوبه همتون جمع شده باشید یک جا رفته باشید خارج از کشور تویه تلویزیون های بیگانه. بابا جمع شید ببینم کلا چند نفر هستید جمعا چقدر می شید. عشق می کنم اون روزی که اومدم جواب بدم همتون باهم خراب کرده و گند زده باشید که درست حسابی بشورمتون بذارمتون کنار.البته اگر یک رشته ی علمی مونده باشه که من در اون نظریه پردازی نکرده باشم و زمین نزده باشم .

آخه زشت این حرف ها خجالت بکشید دوباره جلو انتخابات شیلنگ تخته انداختید. من که می آیم از بالا تا پایینتان را سرویس می کنم میذارم کنار و.......
/ 0 نظر / 16 بازدید